~~ROMEO~~

Everyday Starts with Happy :)

ன்னை!!!!!!!!!!காதலர் தின ஸ்பெஷல் கவிதை


திண்ணையில் உட்கார்ந்து கொண்டு
பார்த்தேன் எதிர்வீட்டு பெண்ணை
எரித்துவிடுவது போல
பார்த்தாள் என் கண்ணை
தலை தூக்கி பார்த்தேன் விண்ணை
முகத்தை அசிங்கம் பண்ணியது
பறக்கும் அன்னை
சிரிப்பு சத்தம் கேட்டு
பார்த்தேன் அந்த பெண்ணை
முகத்தை அலம்புடா வெண்ணை
என்றாள் என்னை!!!


With Love
Romeo ;)